پنج شنبه , ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

اشعار من

پیر ره گفت…

پیر ره گفت ای مرید عاقل بمان متکی بر فکر خود باش ای جوان گوش جان ده، قصه ای گویم تورا از جوان خام چون تو، ماجرا باطن هر ماجرا را تو نگر تا بیابی اندر آن پندی مگر

ادامه مطلب »