دوشنبه , ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

اشعار من

عاشقان میز

عاشقان میز

سروده زیر در مذمت ریاست طلبی در هر ظاهر و لباسی است و به افرادی تقدیم میشود که به معنای واقعی از شیفتگان خدمتند و نه تشنگان قدرت.

ادامه مطلب »