این جهان بازی کسب امتیاز

امیدوارم در بازی زندگی امتیازهای خوبی کسب کنید.

این جهان بازی کسب امتیاز
هرچه هست در این جهان عین نیاز

سعی کن بازیکن خوبی شوی
قوت بازی توست عقل قوی

دل به این بازی نبند آماده باش
روز رفتن تا نگویی آه و کاش

فرصت بازی تو چند روزه است
روزی تو مثل آب کوزه است

تشنه لب ماندن تو از تنبلی است
اهل همت باش و بین هر خیر بلی است

همتی بالاتر از این خورد و خواب
کن رها اندیشه ات از نان و آب

یک دو چندی کوش در مال حلال
بعد از آن اندیشه را ده پر و بال

مرغ اندیشه رها کن از قفس
تا کشد در محفل قدسی نفس

در جوار قدسیان گیرد مقام
پخته گردی و رها از فکر خام

شرط این راه تو آگاهی توست
تا شناسی بی‌ره از راه درست

مال تو بازیچه ات در این جهان
امتیاز می گیری از بذل نهان

بخشش تو کاخ تو در آن سرا
گر یقین داری به غیب و ماورا

شکر تو بر مال باشد امتیاز
مثل صبر تو به هنگام نیاز

این زبان ذاکرت و شاکرت
امتیازی می شود در مغفرت

امتیاز منفی هم ای دوست هست
می دهی با آن تو خوبی ها زدست

گر که با واژه بسوزانی دلی
از تو می سوزد در آن سو منزلی

غیبت و تهمت شود شعله به باغ
بر تو از آن می رسد هر سوز و داغ

این سرا بازیچه و آن دائم است
هر که این نکته شنید از غم برست

در دو راهی های دنیای دنی
اولویت ده به راه ماندنی

نا امید از رحمت خالق نباش
از امید هست امتیاز و هم تلاش

چون کمالی، دست خالی گر شدی
فضل رب از صفر تو سازد صدی

مهدی کمالی
۱۵ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
(بیت اول از روزهای قبل)

 

این جهان بازی کسب امتیاز

پ .ن: تصویر این شعر با هوش مصنوعی موتور جستجوی بینگ طراحی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *