پنج شنبه , ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

آرشیو برچسب: هزینه

حالت اضطرار و آستانه بیچارگی

حالتی را در نظر بگیرید که درآمد شما کمتر از مخارجتان است، شاید در نظر گرفتن چنین حالتی سخت نباشد و شاید اکنون هم نیازی به در نظرگرفتنش نباشد و واقعاً در این حالت باشید… از سعدی علیه الرحمه بیت شعری در خصوص این حالت آمده است: بر احوال آن …

ادامه مطلب »