فصل کرونایی

این شعر تقدیم می شود به همه ی کارگران پرتلاش میهن عزیزمان